Какво свърши общинската администрация на Русе? Седмичен отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • стартира полагането на нова асфалтова настилка на паркинга до бл. „Потсдам“ 2 в кв. Здравец – Север 2;
 • започнаха строително–ремонтни дейности по обновяване на съществуващите второстепенни пешеходни алеи в Парка на възрожденците;
 • извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Придунавски“, бул. „Тутракан“, ул. „Майор Узунов“, ул. „Плиска“ и ул. “Сакар планина“;
 • ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Цар Освободител“ и ул. „Александровска“;
 • отстранено бе опасно пропадане на участък от тротоар по ул. „Стефан Стамболов“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Хр. Ботев“, ул. „Бистрица“, ул. „Вардар“, ул. „Йосиф Хербст“, ул. „Клисура“, ул. „Сини камъни“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Черноризец Храбър“ и ул. „Чипровци“;
 • извършени бяха ремонтно–възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на бл. „Ивайло“ в кв. Здравец – Изток и бл. „314“ и бл. „315“ в кв. Чародейка – Г – Юг;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път, отвеждащ до „Дунарит“ АД, както и на част от общински път с. Николово – с. Червена вода;
 • извършена бе проверка за вида и броя на наличната техника по изпълнението на договор за събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Русе;
 • извършени бяха проверки за нерегламентирани замърсявания на терени общинска собственост в ж.к. „Локомотив“ и местност Касева чешма;
 • извършена бе съвместна проверка с РИОСВ – Русе относно разположението на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, във връзка с издаването на разрешителен документ за дейности с отпадъци;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;
 • извършена бе резитба на опасни клони в кв. „Дружба, кв. “Мальовица“, бл. “Иван Дечев“, ул. “Тинтява“, ул. „Видин“ №31 и ул. „Чипровци“;
 • извършена бе резитба на дървета и бе почистен терен в района на пътя за с. Николово;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета и бе извършена кастрация на 5 кучета.

 РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

  

 • приети бяха отчетите на културните институти за използването на културни чекове от завършващите ученици на територията на община Русе през декември 2022 г. – 69 зрелостници са посетили спектакли на Държавна опера Русе, а 276 абитуриенти са гледали постановки на Драматичен театър „Сава Огнянов“;
 • започна дейността на работната група, сформирана от Обществения съвет по култура, чиято дейност се състои в редакция на текстове от правилника на Програма „Култура“ на Община Русе;
 • на 19 януари се състоя церемонията за връчване на наградите Спортист на годината за 2022 г., която се осъществява съвместно с вестник „Утро“;

– изготвен бе анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

 • проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на постъпили заявления от кандидат-потребители за настаняване в социалната услуга „Социални жилища“;
 • изготвен бе доклад, във връзка с изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Русе /ПИРО/ за периода 2021 – 2022 г.;
 • изготвен бе годишен отчет по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образователните институции;
 • изготвен бе Годишен мониторинг доклад за осигуряване достъпна среда в община Русе;
 • изготвена бе справка за издадени наказателни постановления на родители, неосигуряващи присъствието на децата си в детски градини и училища за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.;
 • продължава подготовката на церемонията за награждаване на деца с изявени дарби за 2022 г.;
 • продължава провеждането на ученически игри за учебната 2022-2023 г.;
 • здравните медиатори посетиха кв. „Средна кула“, кв. „Тракция“ и кв. „Селеметя“, като бяха консултирани 35 лица за поставяне на задължителни имунизации и реимунизации съгласно задължителния имунизационен календар на България, за начините на предпазване от грип и превенция на заразяване с хепатит А;
 • експерти на Превантивно-информационен център – Русе /ПИЦ/ проведоха сесии с 38 деца от два трети класа на тема „Аз няма да се разгневя“ в ОУ „Тома Кърджиев“;
 • осъществена бе среща с доброволците на ПИЦ, в която са обсъдени идеи по повод отбелязването на Международния ден за безопасен интернет – 8 февруари;

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 • на 20 януари приключи двудневната встъпителна среща по проект „Sports for Green Deal“ по програма „Еразъм Спорт“. Община Русе е основен координатор по проекта, в който ще си партнира със спорни клубове по ориентиране, триатлон и драконови лодки от 10 държави, Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Европейската мрежа за спортове на открито (Франция) и Русенския университет. В рамките на 12 месеца консорциумът ще работи за повишаване осведомеността на обществото относно ролята на базираните в общността спортни дейности на открито чрез общоевропейско спортно събитие, много обучителни материали, комуникационни дейности и конкурси. Партньорите постигнаха съгласие основната проява по проекта да се проведе през месец септември при езерото Николово в Лесопарк „Липник“;
 • експерти от Община Русе взеха участие в онлайн информационно обучение за общините по повод стартиране на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. На сайта на Община Русе са качени насоки за кандидатстване както по процедурата, така и за целево финансиране за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики и за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и Технически паспорт;
 • започна кампанията по събиране на местните данъци и такси. Гражданите могат да извършват плащанията си:

– в брой или с ПОС терминал в касите на Дирекция „Местни данъци и такси“ в гр. Русе, ул. „Котовск“ № 2, бул. „Ген. Скобелев“  № 45 и кв. „Дружба 3″, бл. 4;

– с виртуален ПОС терминал през интернет на страницата на Дирекцията и ePay. Уведомяваме Ви, че след въвеждане на новата система за местни данъци и такси, за проверка и плащане на задължения през ePay е необходимо потребителите със стара регистрация да пререгистрират отново информацията за интересуващите ги задължения в системата на еPay;

– в брой в касите на Фаст Пей и Изипей;

– чрез директен дебит от разплащателна сметка в банка ДСК;

– чрез електронно банкиране за клиентите на банки ДСК, ОББ, Пощенска                     банка, ПИБ и Алианц Банк;

– по банков път.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • извършен бе оглед на място по бул. „Христо Ботев“, във връзка с възстановяване на асфалтобетоновата настилка. Инспектирани са и площите извън строителната площадка, като е установено, че настилката е компрометирана и с цел по-добра завършеност на района ще бъде възложен цялостен ремонт на кръстовището между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Освободител“. Установените проблеми в района на кръстовището не са следствие изпълнението на ВиК проекта;
 • продължава изграждането на скейт парка в Парка на младежта, като към момента са завършени 90% от изкопните работи;
 • служители от отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ сезираха Агенция Пътна инфраструктура и Областно пътно управление – Русе за предприемане на действия по компетентност за необходимост от основен ремонт на бул. „България“, в т.ч. ремонт на съоръженията, както и за отстраняване на дефекти при изпълнението на ремонта по републикански път III-2302 от с. Червена вода до с. Семерджиево. Възложен е и ремонт на тротоарните настилки в с. Семерджиево;
 • извършени бяха 8 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са две заповеди за премахване на незаконни строежи и един констативен акт, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица;
 • издадени бяха 10 разрешения за строеж.
Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук