Кметската заплата – 2500 лв., възнагражденията на старейшините се вдигат „индиректно“

0

Заплатата на кмета на Русе Пенчо Милков ще бъде 2500 лв., решиха общинските съветници на днешното си заседание.

От 2015 г. възнаграждението на кмета на Община Русе е било 2100 лв. и не е било повишавано. Въпреки че заплатата му се плаща от държавата и не „тежи“ на общинския бюджет, Милков отказа увеличение на възнаграждението си до 3000 лв., каквото предложение е било направено по време на заседание на постоянните комисии.

В бюджета за 2020 г. е предвидено и увеличение на възнагражденията на общинските служители със средно 100 лв., съобщи по време на заседанието Емилия Пенева, директор на Дирекция „Финансово стопански дейности” в общинската администрация.

„Индиректно“ ще се увеличат и възнагражденията та общинските съветници, въпреки че председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев изтегли първоначално внесената докладна записка. Увеличението идва от това, че според действащия правилник възнагражденията им са процент от заплатата на председателя на Общинския съвет. Но тъй като тя е обвързана със заплатата на кмета, която вече ще бъде по-висока, възнагражденията на съветниците също ще се увеличат.