Планира се създаване на паралелки с румънски език в Русе

0
200

Русе и Молдова планират да създадат паралелки с преподаване на румънски език в крайдунавския град. Това стана ясно днес на среща между кмета Пенчо Милков и председателя на район Тараклия в Молдова Иван Паслар.

Целта на идеята е да се засилят връзките между двете страни, както и да се осигурят възможности на хора от българските общности да намерят своята реализация на територията на Община Русе.

За реализирането й обаче ще са необходими преподаватели и именно тук двете страни могат да си сътрудничат.

Пенчо Милков: „Ще осигурим необходимите условия за желаещите учители от Тараклия да дойдат тук и да учат децата на Русе.“

 

 

 

 

Иван Паслар се срещна още с областния управител Галин Григоров и ректора на Русенския университет Христо Белоев.  Те обсъдиха възможностите за съвместни научни, културни и спортни инициативи.

През пролетта ще зaвърши процеса по трансформиране на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ във филиал на Русенския университет. Така през септември, когато започва новата учебна година, РУ „Ангел Кънчев“ ще може да извършва прием на нови студенти и на територията на Молдова.

За да могат тараклийци да опознаят по-добре България, се организира и изпращане на български документални и исторически книги, които ще бъдат достъпни в местните училища и читалища.

Акцент по време на срещата беше поставен и върху възможностите, които предлага като туристическа дестинация.