По над 340 кг/дка рапица събраха в Лудогорието

0
40
рапица

Вече са ожънати 94 283 дка или повече от 90 на сто от площите с маслодайната култура. В региона са засети общо 104 100 декара с рапица, като 732 дка са пропаднали вследствие на неблагоприятни климатични условия. Произведеното количество продукция е 32 368 тона. През миналата стопанска година добивите от маслодайна рапица в Разградско бяха средно 337 кг от декар, сочат данните на земеделската дирекция. От общо засетите 92 630 дка площи с реколтата стопаните получиха 30 938 тона продукция.

Вече са ожънати и над 80 на сто от пшеничните масиви в региона, които са общо 506 330 дка. Прибраното количество зърно към момента надхвърля 230 400 тона. Средният добив, който отчитат земеделците е 560 дка.

Със среден добив от 530 килограма от декар завърши през миналата седмица жътвата на ечемика в Разградска област. Добивът е по-висок от миналогодишния, когато от декар ечемик стопаните прибраха средно по 489 кг. Реколтирани са 103 043 дка от общо засетите 103 665 дка площи, а 622 дка са пропадналите масиви. Произведеното количество продукция възлиза на 54 678 тона.