Подобряват условията за навигация по река Дунав по проект за 10 млн. евро

0

Условията за навигация ще се подобряват в рамките на стратегически проект за обозначаване на корабоплавателния път по река Дунав между България и Румъния. Неговата стойност е 10 милиона евро, като близо 8 милиона евро представляват европейското съфинансиране. Предвижда се проектът да продължи 3 години, като водещ партньор на е Речната администрация на Долен Дунав Галац – AFDJ в Галац, а партньор от българска страна е Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав /ИАППД/.

Основната цел на проекта е да се подобри и поддържа устойчива и климатична стабилност на транспортна мрежа чрез по-нататъшно развитие на инфраструктурата на водния път на река Дунав. На практика идеята е да се подобри цялостната визия на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на реката, както и да се осигури безопасност на всички, извършващи дейност по Дунав. В рамките на следващите 3 години се предвижда изграждането на интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път. За това ще се изгради единна електронна платформа, която да предоставя постоянна информация за състоянието на бреговите и плаващите знаци за обозначаването на фарватера. Планира се и подновяване на всички брегови знаци от българската страна на реката, които вече са доста остарели, а голяма част от тях са и изгубени. Планира се и подмяна на буйовете, които са плаващите информационни знаци, обозначаващи фарватера. Това от своя страна ще доведе до подобряване на видимостта им. Всички те ще бъдат снабдени с модули, подаващи сигнал за местоположение и състояние към изградената за целта електронна платформа. По този начин от ИАППД ще могат да реагират своевременно при проблем с някоя от тях и съответно да я възстановят. Освен тези дейности ще бъдат доставени и два нови несамоходни плавателни съда, по един за България и Румъния. Тяхната роля ще бъде в обслужването на бреговите знаци. Новото маркиране ще обхване територия от 470 километра, като в крайна сметка това би трябвало осигури необходимата инфраструктура за прилагане на безопасен, интелигентен и устойчив на изменението на климата вид транспорт.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук