Подпомагат даровитите деца на Русе

0

20 000 лв. за подпомагане на даровитите деца да бъдат заделени за подпомагане на даровити деца от Община Русе.

Това решиха общинските съветници, приемайки Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство

Еднократното финансово подпомагане е в размер до 180 лв. за ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение, класиран индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада и спортно състезание. Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лева месечно.

За учениците от общинските училища е предвидено да участват в конкурсите, състезанията и олимпиадите,  включени в раздели І, II и ІII от Програмата за 2021 г. За целта общината получава средства, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия.

Броят на децата, предложени за еднократно финансово подпомагане и за стипендии, е съобразен с практиката през последните години и с анализа от представянето на децата на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта.

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили