„Порт Пристис“

„Порт Пристис“ е новият стар концесионер на пристанище „Пристис“

Автор:
12 ян. , 2018  

„Порт Пристис“ ООД е новият стар концесионер на пристанище „Пристис“. Търговското дружество, мажоритарен акционер в което с 66 процента е “Параходство Българско речно плаване” /БРП/, а варненското “Космос енерджи” ЕООД и русенските “Балкантурс” ООД и “ДД Логистика” ЕООД имат по 15 %, ще управлява порта през следващите 35 години. Договорът за концесията беше подписан вчера.

„Порт Пристис“ ООД се задължава да управлява, поддържа и модернизира пристанище „Пристис“ със свои средства и да управлява обществената услуга, като извършва пристанищни услуги по обслужване на пътници, понтонни услуги, морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения и съпътстващи дейности.

В инвестиционната програма, включваща инвестиции за модернизиране на пристанище „Пристис“ през целия срок на концесията, е предвидено и оборудване на седем от корабните места със собствени на концесионера понтони, както и разполагане на плаващ басейн на 7-мо или 8-мо корабно място. Предвидени са инвестиции за рехабилитация на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, както и за възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория.

От общинската администрация уверяват, че с предоставяне на общинското пристанище на концесията ще се създадат условия за увеличаване на обема корабите и пътниците, повишаване на използвания потенциален капацитет на пристанище „Пристис“, въвеждане на нови услуги, рехабилитация и подобряване на пристанищната инфраструктура и създаване на предпоставки за развитие на водния транспорт като най-евтин и екологично чист. Сред съпътстващите условия по концесионния договор е и възстановяване на плаващия басейн. Басейнът ще бъде монтиран на старото му място – сегашният понтон №8, като това трябва да стане не по-късно от петата година на договора. Така русенци, които от години са лишени от възможността да плажуват край Дунав, през горещите летни месеци отново ще имат тази възможност.

Сред другите клаузи в договора с „Порт Пристис” ООД са закупуване на 11 понтона за оборудването на 7 корабни места, рехабилитация на кейовите стени, открити площи и др..

Фиксираната част на годишните концесионни плащания е в размер на 48 900 лева без ДДС.Comments are closed.