Проверяват язовирите в Русенско

0

От днес по разпореждане на областния управител Галин Григоров започват проверки на всички язовири на територията на област Русе.

Целта е да се извърши основен преглед на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, като по този начин риска от наводнения се сведе до минимум. Проверките се извършват от областна междуведомствена комисия, а предмет на обследването и контрола са елементите, формиращи рисковия фактор на хидротехническите съоръжения и състоянието на аварийното планиране. Сред тях са техническото състояние на стените, преливниците и основните изпускатели.

В случай, че бъдат констатирани нередности, веднага ще бъдат изготвени протоколи с констатации и предписания до кметовете на общините и/или ползвателите на хидротехническите обекти и съоръжения за предприемане на необходимите мерки в касаещия ги обем и срокове.

От областната администрация уточняват, че на територията на Област Русе има 14 язовира, като два от тях – „Образцов чифлик“ и „Каранвърбовка“ са с нулев обем. За момента в останалите има достатъчно обем, който в повечето случаи е над 40% и няма опасност от преливане.

 

 

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили