Забраниха сечта в горски територии до септември догодина

0

Министърът на земеделието и горите Десислава Танева е издала заповед, с която нарежда да не се предвиждат и да се преустанови провеждането на сечи в определени зони на държавните горски територии до 30 септември 2021 г.

Става въпрос за забрана на сечи в 15-метровата зона от двете страни на постоянните водни течения и в 100-метровата буферна ивица на реките Тунджа, Марица, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска. А също така и в ивица от 200 м около язовири и езера (и изкуствени, и естествени водоеми).

Забранена за една година ще е и сечта в радиус от 20 м до извори, кладенци, каптажи, водопои и други.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили