Разработват нова общинска транспортна схема

0
556
Автобусите до Басарбово

В процес на разработване е новата общинска транспортна схема, съобщиха от общинската администрация в Русе.

В тази връзка на територията на община Русе се провежда мащабно проучване на общественото мнение, която е един от основните фактори за цялостната реорганизация на обществения транспорт както в гр. Русе, така и на територията на цялата община.

На територията на община Русе ще бъдат анкетирани 3 200 жители, които ще дадат информация за своите навици, предпочитания, желания и начин на придвижване към настоящия момент. След обработка на резултатите от анкетите ще стартира второто проучване, наречено „Броящ пътник“, което ще покаже интензивността на трафика на градския транспорт. Така ще бъдат установени критичните моменти в пиковите часове, натоварването на линиите от градския транспорт по време на празничните и почивните дни и други важни аспекти от градската мобилност.

Вторият етап включва актуализиране на транспортната схема въз основа на демографските данни и резултатите от предходните проучвания. Той предвижда и поредица от обществени обсъждания с участието на граждани, браншови и неправителствени организации и работодатели, които ще имат възможност да изразят своето мнение към разработените на база на проведените проучвания алтернативни варианти на маршрутни схеми.

Новата транспортна схема, в това число и реорганизираните разписания на превозните средства, ще бъдат продукт на третия, финален етап. С цел постигане на максимална ефективност и удовлетворяването на изразените от русенци предпочитания по отношение на маршрутите на градския транспорт, ще бъде използван специален софтуер, който ще сведе до минимум субективния елемент и риска от човешка грешка.

Водещ принцип, на който ще се базира новата транспортна схема, е разделянето на автобусния от тролейбусния транспорт. По този начин ще се избегне и дублирането на линиите и евентуална нелоялна конкуренция между превозвачите.

Очаква се окончателният документ да е готов през лятото на 2019 година, когато Общински съвет – Русе да го одобри.

Последната транспортна схема е била разработена през далечната 1983 година, сочат данните.