Ремонтират бул. „Липник“ по съвместен проект с Община Гюргево

0
съвместен проект с Община Гюргево

Бул. „Липник“ в Русе ще бъде ремонтиран по съвместен проект с Община Гюргево, съобщиха от общинската администрация.
Договорът е подписан днес от заместник-кмета по европейско развитие в Община Русе д-р Страхил Карапчански и кмета на Община Гюргево Николае Барбу.
Основната дейност, предвидена по проекта за Русе, включва рехабилитация и модернизация на бул. „Липник“, което ще доведе до улесняване на достъпа на Русе до TEN-T мрежата, както и до подобряване на комфорта при пътуване и намаляване броя на пътнотранспортните произшествия. В румънската си част проектът предвижда модернизация на 6,5 км от уличната мрежа на град Гюргево. Той включва още изготвяне на съвместна трансгранична стратегия за подобряване на транспортните връзки в района Русе-Гюргево, както и развитие на съвместна система за наблюдение на трафика.
Общата стойност на проекта за двата партньора е 15 324 710,52 лв. като финансовите средства в бюджета на Община Русе са в размер 6 295 697,49 лв. 85% от тях са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, 13% – съфинансиране от държавния бюджет и 2% собствен принос на бенефициента.
Проектът е разработен съвместно от администрациите на двете общини и одобрен за финансиране по Програма „Интеррег V-A Румъния–България 2014-2020 г. Продължителността му е 30 месеца.

зарядни станции за електромобили