джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград

Ремонтират джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград

Автор:
8 мар. , 2018  

Джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград ще бъде ремонтирана, стана ясно след правителственото заседание.

На него правителството реши да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград. Процедурата за обществена поръчка се възлага на областния управител на Област Разград, като приложи чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

Джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград е построена през XVI в. и е паметник на културата с категория „национално значение“, а през 1973 г. с писмо на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата. В момента молитвеният дом е в изключително тежко състояние и се нуждае от ремонт на покрива, сериозно конструктивно укрепване и реставрация.Comments are closed.