РИОСВ глоби с над 10 000 лв. ВиК оператора в Разград

0
Няма превишения на нормата за запрашеност

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе наложи текуща месечна санкция в размер на 117 703 лева на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград, оператор на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Административната мярка е предприета за установени отклонения в индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване във воден обект на дружеството, съобщиха от екоинспекцията.

Водните проби са взети при извънредната проверка на 20 април по сигнали за миризми в града. Физикохимичният анализ на пробите, извършен от Регионална лаборатория – Русе при Изпълнителната агенция по околна среда, показва значителни отклонения по показатели неразтворен кислород, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за пет денонощия и общ фосфор, посочват от екоинспекцията. От там допълват, че текущата санкция ще бъде намалена или отменена след ново пробонабиране и достигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителния документ.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук