РИОСВ не установи замърсяване на река Дунав

0
43

Не е установено замърсяване на водите на река Дунав, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. От екоинспекцията уточняват, че експерти на РИОСВ – Русе вчера са направили съвместна контролна проверка по два сигнала за замърсяване на река Дунав. В проверката са взели участие представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе и Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Извършен е бил обход на бреговата ивица на реката, в района на Дунавска индустриална зона „Тегра“, гр. Мартен и с. Ряхово. Не са констатирани мазни петна във водата и отлагания по брега. Около точката на заустване на канализационния колектор, в който се включват производствените отпадъчни води от предприятията в зоната също не са установени замърсявания и миризми.
Взети са водни проби от изхода на пречиствателните станции на две инсталации, извършващи дейност на площадката на бившето КТМ.
Резултатите ще бъдат ясни до две седмици, уточняват от РИОСВ.