РУ обяви изцяло електронна процедура за подаване на документи за кандидат-докторанти

0
98

Изцяло електронна е процедурата по подаване на документи за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2019/2020 г., съобщиха от висшето училище. Срокът за подаване на документи е до 21 април.

Кандидатстването онлайн става на адрес https://phd.uni-ruse.bg/admission . Можете да изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и да изберете бутона “Кандидатствай”. Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи: Молба-заявление в pdf формат (изтеглете образец от тук – https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7538), диплома за магистър, и др.). Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg. Можете да заплатите таксата за кандидатстване по банков път.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит

Банкова сметка на Русенски университет в лева:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РУСЕ

ОББ – ТБ АД , Русе

Клон Възраждане, ул.”Плиска“19

IBAN : BG59UBBS80023106029309

BIC код : UBBS BGSF

В платежното нареждане да се впише,като основание :

60 лв. – Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.