Съдът допусна предварителното изпълнение на решението на ОбС за Летище Русе, предстои насрочване на дело

0

Административният съд е уважил молбата на Община Русе за допускане на предварителното изпълнение на решението на Общинския съвет с което е учредено безвъзмездно право на ползване на Летище Русе от „Еърпорт Русе” ООД.

Това става ясно от съобщение, разпространено до медиите. Становището на общинската администрация е аргументирано с приложени допълнителни материали, като се сочи целта на инвестиционното намерение „да се създаде модерно регионално летище в Русе, в съответствие с добрите практики“ с извода, че предстоящите промени ще бъдат от полза не само за региона, но и за страната. Затова с определение № 206/22.02.2023 г. съдът допуска предварителното изпълнение на административния акт.  В мотивите си съдът намира, че са налице условията, които обуславят допустимостта на направеното искане – защита на особено важни държавни и обществени интереси и в частност интересите на Община Русе и нейните жители, както и логистичните възможности, които Летище Русе ще осигури като транспортен коридор.

Паралелно в Административен съд – Русе е образувано дело № 97/2023 г. срещу Решение № 1172/24.01.2023 г. на Общински съвет – Русе, по Протокол № 44/24.01.2023 г., с което е учредено безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост в с. Щръклево във връзка със стопанисването на Летище Русе и избора на летищен оператор.

Жалбоподателите оспорват решението като незаконосъобразно, издадено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби.

Предстои делото да бъде насрочено след отстраняване на нередовностите по жалбата.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук