Съдия Росица Басарболиева е зам.-председател на Административен съд – Русе

0
334
Съдия Росица Басарболиева

Съдия Росица Басарболиева отново е избрана за заместник-председател на Административен съд – Русе.

По предложение на председателя на Административен съд – Русе и на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Росица Басарболиева за заместник-председател на съда.

Новият избор се наложи след освобождаването на досегашния заместник-председател съдия Елга Цонева, поради навършване на определената по закон възраст.

В предложението на административния ръководител се посочва, че съдия Басарболиева има над 22 години юридически стаж, от които 5 години в Районен съд – Русе, над 5 г. в Окръжен съд – Русе и повече от 11 г. в Административен съд – Русе, където до юли 2017 г. изпълнява длъжността заместник-председател.

Пред магистратите е отчетено, че съдия Басарболиева е изпълнявала професионално и отговорно всички произтичащи от закона задължения и правомощия. Доказала се е като отличен професионалист, с много добри комуникационни и организационни  умения и умения за работа в екип.

Позицията на председателя на съда е подкрепена и със становище от Общото събрание на съдиите при Административен съд – Русе, проведено на 08.10.2018 г., в което бе изразено положително становище в подкрепа на предложения кандидат за длъжността