Ще броят русенските бюлетини в „ОЗК АРЕНА РУСЕ“

0

Многофункционалната спортна зала „ОЗК АРЕНА РУСЕ“ става основна част от организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите за Народно събрание на 4 април тази година.

По този начин се цели осигуряване  на достатъчно голямо пространство и съответно спазване на всички въведени противоепидемични мерки за участниците в изборния процес. Залата ще бъде на разположение за нуждите на Районната избирателна комисия както в изборния ден, така и след това до приключване приемо-предаването на протоколите на секционните избирателни комисии. Предвидено е там да се извърши и отчитането на бюлетините в преброителни пунктове на „Информационно обслужване“ АД.

С участието на ангажираните институции е изработена детайлна план-схема за движение на човешките потоци с оглед спазване на противоепидемичните мерки. Същевременно са  организирани и осъществени срещи включително и такива „на терен“ за запознаване със ситуацията и предприемане на възможните допълнителни мерки, така че да се осигури безпроблемно и адекватно протичане на процеса.

Вече са разпределени и функциите между компетентните институции. Главният секретар на Областна администрация Русе Симеон Иванов и експерти от администрациите, имащи отношение по подготовката и провеждането на изборите инспектираха на място създадената организация. Беше проведена и симулация на целия процес, като тя премина безпроблемно.

Охраната на изборния процес е под контрола на органите на МВР. Осигурени са специализирани автомобили на спешна помощ и на пожарната.

Бюлетините и изборните книжа за 19 многомандатен избирателен район се очаква да бъдат доставени в Русе в началото на следващата седмица, като за точния ден и час ще бъде публикувана допълнителна информация.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили