След повече от 15 години: Пак слагат бившия Хлебозавод в Русе „на тезгяха“

0
Снимка: Архив

След повече от 15 години чакане бившият общински Хлебозавод в Русе, най-сетне дочака купувач.

Това става ясно от докладна записка на кмета Пенчо Милков до Общинския съвет. Според текста в докладната, в Община Русе е постъпило инвестиционно намерение за покупка на бившия Хлебозавод. Затова кметът предлага на общинските съветници да бъде обявен търг за продажба на терена с обща площ 18 968 кв. м., заедно с 18-те сгради разположени върху него. Началната тръжна цена ще бъде 3 959 519 лева, без ДДС, стъпка на наддаване – 50 000 лева, а депозит за участие в търга – 200 000 лева. Търгът да се проведе на 24-ия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, в 17,30 часа, в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ 6. Тръжната комисия да бъде 7-членна – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол

Сградата на бившия Хлебозавод фигурира в общинските планове за приватизация повече от 15 години. Досега са обявявани няколко търга, последният от които през 2018 г. Всичките обаче приключиха неуспешно поради липса на кандидати.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук