Спират с напорен тръбопровод наводненията край „Свободна зона“

0
31
бъдещето на „Свободна зона – Русе“

svobodna_zona-voda651 svobodna_zona-voda781Това става ясно от докладна записка, внесена в Общинския съвет. Чрез моторна помпа съоръжението ще изпраща водите в канализацията на ГКПП. Искането е старейшините да учредят право на строеж върху 250 кв.м площ в поземлени имоти от жп надлеза до кръговото кръстовище на „Свободна зона“, върху които да бъде изграден тръбопровода.

Районът постоянно се отводнява от аварийни екипи на пожарната и сериозно затруднява автомобилното движение в района. Локвите с дълбочина над 1 м предизвикват колони от ТИР-ове и автомобили, а над 800 работници и служители от 40 фирми в бившия Комбинат за тежко машиностроене закъсняват за работа.

Наводненията са от години. Огромните локви се дължат на изграден преди години сгуроотвал без отводнителен канал. Съоръжението на „Топлофикация – Русе“ ЕАД спира оттичането на повърхностните води, тъй като е изградено в близкото дере. Общината има проект за отводняване на района, но са нужни 2 млн. лева от държавния бюджет.

svobodna_zona-voda651Участъкът е част от републиканската пътна мрежа. Като собственик на съоръжението „Топлофикация – Русе“ трябва да реконструира северния му сектор. Преди 14 г. терените са отстъпени на ТЕЦ-изток за сгуроотвали, които са надградени без строително разрешение и пътят остава в ниската част. Така шосето не може да се отводнява и непрекъснато се руши.

Пътят е проектиран с повърхностно отводняване, а канавката е зарината. Двата резервоара за 1500 кубика вода са недовършени и изкопите трябва да се чистят периодично от топлофикационното дружество.