Свободни работни места в област Русе

0
43
към 18 ноември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 снабдител доставчик, средно образование – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 кинезитерапевт, висше образование – кинезитерапия

1 търговски представител, средно образование – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 козметик, средно образование – козметика

1 козметик, средно образование – козметика

1 бизнес консултант, висше образование – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност

1 ръководител на група транспорт, висше образование – техническо

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

2 окачествители, средно образование – оператор в производството на облекло

6 шивачи, средно образование – оператор в производството на облекло

3 оперативни счетоводители, средно образование – счетоводство

3 оперативни счетоводители, средно образование – счетоводство

1 производител на хляб ръчно, средно образование – зърно преработване

1 хлебар, средно образование – зърно преработване

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 помощник-готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

12 продавачи консултанти, средно образование

1 отчетник в счетоводство, средно/висше образование – счетоводство и контрол

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше образование – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше образование – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование – ВиК

1 преносвач – ръчно, средно образование – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно образование – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше образование – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 шофьор, средно образование – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше образование – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно образование – специално

1 автомеханик, средно образование – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше образование – компютърни дисциплини

20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист – тестване на софтуер, висше образование – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

– За обучение по време на работа

 

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

2 масажисти, средно/висше образование

2 козметици, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 бармани, основно/средно образование

1 маникюрист, основно/средно образование

5 продавачи, разносна търговия, основно/средно образование

3 продавачи консултанти, основно/средно образование

10 продавачи консултанти, основно/средно образование

50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно образование

2 куриери, основно/средно образование

2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование

1 фризьор, средно образование

40 машинни оператори, основно/средно образование

4 автомонтьори, средно образование, шофьорска книжка кат. В

1 фрезист, основно/средно образование

1 стругар, основно/средно образование

1 оператор манипулатор, основно/средно образование

1 електротехник, основно/средно образование

1 конструктор, основно/средно образование

1 мехатроник, основно/средно образование

10 общи работници, основно/средно образование

35 машинни оператори, основно/средно образование

2 помощник-готвачи, основно/средно образование

2 камериери в хотел, основно/средно образование

2 готвачи, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 рецепционисти в хотел,  средно образование, английски език

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование

20 работници, промишлено производство, основно/средно образование

8 складови работници, основно/средно образование

1 продавач консултант, средно образование

1 помощник-готвач, основно/средно образование

2 автомеханици, основно/средно образование

1 електромонтьор, средно образование

1 техник, гражданско строителство, основно/средно образование

1 шпакловчик, основно/средно образование

2 продавачи в павилион, основно/средно образование

1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно образование

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно образование

 

Други СРМ към деня

 

1 заварчик, средно техническо образование, 2 години опит

1 чистач в шивашка фирма, основно образование

28 продавачи консултанти в търговски обект, средно образование, компютърни умения, опит

15 продавачи консултанти в търговски обект, средно образование, компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност

1 технически сътрудник – чорапно производство, средно/висше образование, английски/гръцки език, компютърни умения

3 обслужващи в магазин, средно образование

2 сервитьори, средно образование, за гр.Мартен

1 учител по музика в детска градина, висше образование по специалността

1 електромонтьор, средно специално образование

1 мебелист, производство на врати, средно професионално образование, опит

10 продавачи консултанти на закуски, средно образование

2 медицински сестри в детска ясла, висше образование по специалността

6 общи работници в строителството, основно образование

2 помощници в кухня, средно образование, за гр.Несебър

1 социален асистент, 1 работник по поддръжка, 1 помощник-готвач – в социално заведение, средно образование

3 монтажници на климатични хладилни системи, средно образование, шофьори кат.В

1 мениджър развитие, средно образование, шофьор кат.В, предлага се обучение

1 лаборант, средно специално химическо образование – технология на нефта и горивата, компютърни умения, над две години стаж

1 охранител – автопатрул, средно образование, шофьор кат.В

5 електрозаварчици, средно техническо образование, квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит

5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо образование, правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит

2 стругари, средно техническо образование, опит

5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо образование, квалификация, 2 години опит

1 чистач в училище, средно образование

1 апаратчик дозьор, 1 апаратчик тониране на бои, средно образование

5 готвачи (с опит), 5 помощник-готвачи (с опит), 5 сервитьори, 5 камериери, средно образование, сезонна заетост, за гр.Несебър

1 фризьор, основно/средно образование, опит

1 организатор на производство – в машиностроене, средно образование, немски език, работа в Германия – Бремен

1 корабен тръбар, средно образование, владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен

1 организатор в шевно производство, средно/висше образование, компютърни умения

2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно образование

1 събирач на отпадъци – скрап, основно образование

1 сладкар, средно образование

4 финансови контрольори, средно образование, компютърни умения, на граждански договор

3 електрокаристи, средно образование, правоспособност, опит

10 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно образование, опит

10 пласьори – разносна търговия, средно образование

1 оператор в газстанция, средно образование, компютърни умения

5 мебелисти – производство на мебели за баня, средно образование, опит

5 продавачи – разносна търговия, средно образование, шофьори кат.В

1 шлайфист – мебелно производство, основно образование, опит

2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно образование

6 оператори – производство на фолио, средно образование

1 озеленител, без изискване за образование

13 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно образование

2 шофьори – международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно образование

4 зареждачи на електроинсталационни компоненти, средно образование

6 заварчици, средно образование

2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше образование – ДВГ, компютърни умения

1 продавач на пакетирани стоки, денонощен магазин, средно образование

2 кранисти – мостови и козлови кран до 40 тона, основно/средно образование, правоспособност

4 машинни оператори на металорежещи машини, средно техническо образование

4 газорезчици, средно техническо образование

5 общи работници в машиностроене, основно/средно образование

10 машинни оператори – производство на санитарни принадлежности, средно образование

1 готвач – столово хранене, средно специално образование, 5 години стаж

8 продавачи консултанти в магазини за обувки, средно образование

1 снабдител, средно образование, шофьор кат.В, 1 година опит

1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно професионално образование, 1 година опит

1 масажист, средно образование, професионална квалификация

2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно образование

4 стругари, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно образование (техническото е предимство)

1 спедитор, висше икономическо образование, владеенето на английски език е предимство

3 готвачи, средно професионално образование, 1 година опит

5 охранители, средно образование

8 оператори на компютър – за телемаркетинг, средно образование, немски/италиански език, компютърни умения, подходящо за студенти

5 оператори, спомагателни съоръжения в електроцентрала, средно образование, компютърни умения

5 монтажници – ремонт на машини и оборудване, средно образование, опит 3 години

1 оператор – химически контрол, средно образование, компютърни умения

1 монтажник, 2 стъклари, 1 шлайфист – производство на мебели за баня, без изискване за образование, фирмата предлага обучение

1 технолог на облекла, средно образование, опит, за гр.Мартен

3 шивачи, 1 гладач, без изискване за образование, опит, за гр.Мартен

2 рецепционисти в хотел, средно/висше образование, английски език

5 бояджии на метални конструкции, без изискване за образование

2 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно образование

1 дърводелец гатерист, 1 дърводелец монтажник, средно образование, 1 година опит, за гр.Бяла

1 хлебар, без изискване за образование, опит

6 шлосери, средно образование, опит

1 лаборант, средно специално образование – микробиология с предимство, компютърни умения

1 ветеринарен лекар, висше образование по специалността, компютърни умения, опит в лаборатория е предимство

2 мотокаристи, средно техническо образование, правоспособност

4 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно образование, кат.В

1 маникюрист педикюрист, средно специално образование/завършен курс/опит

4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно образование, за хотели в комплекс Слънчев бряг

2 бармани, средно образование, опит

1 секционен майстор, чорапно производство, средно техническо образование

1 изпълнител механик, средно техническо образование – механик/автомонтьор, втора квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново

1 склададжия – шевно производство, средно икономическо образование

2 контрольори по качеството – шевно производство, средно образование

1 моделиер конструктор на облекла, средно специално образование

2 общи работници в шевно производство, основно образование

1 организатор експедиция – шевно производство, средно образование

2 технолози – шевно производство, средно специално образование

2 електрокаристи, средно образование, правоспособност, опит

5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ – международни превози, кат.С+Е и АДР, средно образование

1 търговски представител, висше техническо/икономическо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

1 младши учител в детска градина – на 4 часа, висше образование – социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, медицивска сестра, подходящо за студент

3 машинни оператори – производство на филтри, средно образование

3 шлосери монтьори, средно специално образование, опит

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално образование

1 заварчик – СО, основно образование, правоспособност, трета квалификационна степен

4 работници в животновъдство, без изискване за образование

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно образование, италиански език

5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно образование, подходящо за мъже

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно образование, компютърни умения

1 стругар – валов струг, спедно техническо образование

1 майстор на закуски, без изискване за образование, опит

2 общи работници в кланица, без изискване за образование

1 лаборант, средно образование – ветеринарна медицина

2 готвачи – столово хранене, средно професионално образование, опит

2 бармани сервитьори, средно образование

4 готвачи, средно образование, опит

5 сервитьори, средно образование, може и без опит

2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно образование, 2 години опит

3 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно образование

1 крояч, средно образование

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование

17 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

3 гладачи – шевно производство, средно/основно образование, опит

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно образование

38 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Дирекция „Бюро по труда”-Русе съобщава, че се променя датата на провеждане на Общата трудова борса. Борсата ще се проведе вместо на 21 април на 12 април 2016 г. (вторник) от 10.00 часа във Военния клуб, Русе, на ул.„Одрин” №4.

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, основно образование

1 помощник-готвач, основно образование

2 работници, поддръжка на сгради, основно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

2 бармани, основно образование

4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно образование

 

Други СРМ към деня

 

1 машинен оператор, шиене на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

2 общи работници – чорапно производство, основно образование /за гр.Русе/

1 секционен майстор – чорапно производство, средно образование /за гр.Русе/

1 работник плетачна машина – чорапно производство, средно образование /за гр.Русе/

1 учител по общообразователен предмет /физическо възпитание, биология/, висше образование /за гр.Две могили/

1 счетоводител, висше икономическо образование /за с.Горно Абланово/

1 автомонтьор, средно образование – механик, автомонтьор /за гр.Две могили/

2 дърводелци монтажници, средно специално образование /за гр.Бяла/

1 дърводелец гатерист, средно специално образование /за гр.Бяла/

1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр.Бяла/

1 огняр, основно/средно образование, квалификация /за гр.Две могили/

1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно образование /за гр.Бяла /

1 счетоводител, висше иконом.образование /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо образование /за гр.Две могили/

1 сервитьор, без изискване за образование /за гр.Бяла/

14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

1 възпитател I-IV клас, висше образование /за с.Новград/

1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

1 медицинска сестра в детска градина, висше образование по специалността

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.