В полунощ изтича срокът за представяне на отчетите на фирми към НСИ

0
77
В полунощ изтича срокът

В полунощ изтича срокът, в който фирмите са длъжни да представят в информационната система „Бизнес статистика“ на Националния статистически институт годишните отчети за дейността си.

Той беше удължен с няколко дни заради технически срив в системата на института. Пропадането попречи на 12 000 фирми да получат входящ номер при подаване на годишния си отчет. От НСИ обаче успокоиха, че данните ще бъдат служебно предадени на НАП, без да се налага фирмите да правят нещо допълнително. Междувременно от приходната агенция ще изпратят информативни писма по електронната поща на всички предприятия, за които липсват данни за входящ номер на годишния отчет за дейността.