Възможностите за наемане на персонал и командироване на служители между България и Румъния

0
113
Възможностите за наемане на персонал и командироване

Възможностите за наемане на персонал и командироване на служители между България и Румъния бяха представени от Агенция за трансгранична трудова мобилност „ВИЗА“ в Русе.

Участниците имаха възможност да научат за процедурите и необходимите документи за назначаване на граждани на ЕС и трети страни в България и в Румъния. Д-р Мария Радева, преподавател по трудово право в РУ „Ангел Кънчев“ и г-жа Симона Лехнюк, главен партньор в адвокатската кантора „Макгрегър и партньори“, очертаха така практиката в командироването на граждани от двете страни в ЕС и сравниха разходите за работодателя в случай на командироване или на временно наемане на персонал в другата държава.

Представени бяха конкретни данни за нивата на възнагражденията и допълнителните социални придобивки в рамките на проучване, в което през 2018 година са участвали 308 компании от цялата страна. Според проучването, в което работодатели сами докладват политиката си за сформиране на трудови възнаграждения, 25% от фирмите в Североизточна България са увеличили заплатите на служителите си с 8%. Отново близо ¼ от фирмите в сектор „Производство“ в същия регион са докладвали увеличение е в размер на 10%.

„Наемането и внедряването в работния процес на чужденци не е мисия невъзможна“ увери Светлозар Димитров, управител на фирма ИнАут Трейд ООД, в която работи екип от румънски граждани, които пътуват ежедневно до работните си места, преминавайки границата. Г-н Димитров препоръча на българските фирми, които изпитват глад за квалифицирани кадри да гледат по-уверено към северната ни съседка и да не пренебрегват потенциала на младите хора в крайдунавските региони.

„В Румъния също има недостиг на персонал, особено в секторите строителство, хотелиерство и ресторантьорство.“ заявиха чрез видеоконферентен мост експертите от партньорската Асоциация за устойчиво развитие в Слатина, Румъния.