ВиК – Русе с проект за над 100 млн. лв. за обновяване на мрежата, обещават водата да не поскъпва

0
245
проект за над 100 млн.лв.

ВиК – Русе участва с проект за над 100 млн. лв. в процедура за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на ВиК инфраструктура за гр. Русе.

Това стана ясно по време на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе. Общата стойност на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” ще възлиза на малко над 111 милиона лева, като в него се включва и изграждането на мрежата в кварталите Средна кула и Долапите. Безвъзмездната финансова помощ се равнява на 82 292 158 лева, а националният публичен принос, т.е. участието на държавата – на 14 523 381 лева. Почти толкова – 14 330 179 лв., е и осигуреното съфинансиране от бенефициента по проекта „ВиК“ ООД Русе. По време на заседанието управителят на оператора д-р инж. Сава Савов увери, че кредитите, за който ще кандидатства, няма да се отразят върху цената на водата.

Очаква се предвидената инвестиция да осигури 100% свързаност към канализацията и пречиствателните станции за отпадъчни води, а също така да доведе и до значително намаляване на загубите вследствие на спад в процента на честите аварии по водопроводната мрежа.

Изграждането на канализационната мрежа в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ ще струва около 36 милиона лева. Именно този лот е сред приоритетните. Наред с него е и подмяната на водопроводи, разположени на 47 улици в централната градска част, като ремонтите е предвидено да започнат най-късно до средата на настоящата година.