Заменят инвазивните растителни видове в Сребърна с местни

0
116
Инвазивните растителни видове

Инвазивните растителни видове в поддържан резерват „Сребърна“ ще бъдат заменени с местни, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Причината е, че все още се наблюдава негативно конкурентно въздействие на инвазивните растителни видове. За ограничаване на деструктивното им въздействие паралелно с прилаганите методи за пречупване и опръстеняване в горските територии в настоящия проект ще се експериментират и нови варианти на залесяване на мястото на третираните неместни дървета.

Предвижда се дейността да стартира през следващата календарна година, като залесяването ще се извърши след приключване на вегетацията, в периода октомври – декември. Ще бъдат засадени  около фиданки от местни дървесни видове – бяла топола, бяла върба, планински ясен, полски ясен и други.

Проучването е в рамките на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания на територията на поддържан резерват Сребърна“, осъществяван от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление  резервата и др.