Кандидатът за Летище Русе все още без сертификат клас „А“, иска удължаване на срока

0
1067
условията на Летище Русе

„Еонметал България“, кандидатът да придобие Летище Русе и прилежащите имоти, все още не е получил сертификат за инвеститор клас „А“.

Това става ясно от докладна записка на и.д.-кмета Енчо Енчев до Общинския съвет, внесена като извънредна точка за утрешното заседание на старейшините. В нея се посочва, че дружеството е внесло в общинската администрация заявление, с което иска удължаване с три месеца на срока на предварителното съгласие, определен с Решение № 67/10.02.2020г. на Общинския съвет. Като причина за искането от „Еонметал България“ посочват „възникналите национални и международни затруднения при получаване на административни услуги от общините, държавата, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги поради въведените мерки и ограничения във връзка с епидемиологичната обстановка са довели до обективна невъзможност за своевременно подаване на заявление от дружеството до Българската агенция за инвестиции /БАИ/ за получаване на сертификат за инвестиция клас „А“.

Общинският съвет „благослови“ сделката за Летище Русе

На тази база и.д.-кметът предлага на общинските съветници да дадат съгласие за удължаване срока на предварителното съгласие, дадено с Решение № 67 с още 3 месеца.

През м. февруари т.г. Общинският съвет на Русе даде съгласие регистрираното с уставен капитал 2000 лв. дружество да закупи, без провеждане на търг или конкурс Летище Русе.

Малайзийска компания с инвестиционно предложение за Летище Русе, говори се за 2 млрд. лв.

Неофициално се говореше за размер на инвестицията около 2 млрд. лева. Условието за сключване на окончателен договор за продажбата бе на фирмата да бъде издаден сертификат за инвестиции клас „А“ от министъра на икономиката на България в срок до шест месеца.

„Еонметал България“ нашумя в публичното пространство през лятото на 2019 г., когато заяви инвеститорски намерения за изграждане на втори Дунав мост при Русе, за построяване на магистралата Русе – В. Търново и за прокопаване на тунела под Шипка.

За някакви реални дейности на дружеството обаче информация няма.